Rodzaj bindownic i termobindownic

Ilość dziurkowanych jednorazowo kartek

Ilość oprawianych jednorazowo kartek